Ενημέρωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι παραγγελίες που μπαίνουν από τις 30/7 θα εξυπηρετηθούν από τις 8 Αυγούστου και μετά. Σας ευχαριστούμε.

Cafeclub Supercreme Dark Roast (36 portions)

6.90 
(7.80  inc tax)
Contact us for product availability

36 coffeepods. Dark roast. A great mug of coffee for any time of the day. The coffee that is used in these coffee pods is UTZ CERTIFIED: UTZ means "good" in a Mayan language. UTZ CERTIFIED is a worldwide certification program that sets the standard for responsible coffee production and sourcing. Worldwide, the concept of coffee quality among consumers is growing. Taste is important, but there is also growing interest in the conditions in which the coffee was made. Food legislation in Europe, America and Japan is also moving in the direction of transparency of origin and traceability of the final product.